Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
 Pliki do pobrania
 Nazwa pliku / opis  Pobierz
 Informacja nt. Programu URBACT II  pobierz
 Trzeci nabór projektów URBACT  pobierz
 Doświadczenia Miasta Gliwice w realizacji projektu FIN-URB-ACT - Katrzyna Kobierska  pobierz
 Współpraca Instytucji Zarządzającej z miastem w ramach projektu realizowanego w ramach programu UE URBACT - p. Tomasz Kołton, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  pobierz
 Sylwia Tyszko - Budżet i rozliczenia projektów w ramach programu URBACT II  pobierz
 Program URBACT II  pobierz
 Bartosz Dubiński - Doświadczenia Warszawy w pierwszym naborze wniosków do programu URBACT II  pobierz
 Krzysztof Baczyński - Nowa edycja programu URBACT II  pobierz
 Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia  pobierz
 Jan Krzesiński - Kontrola I stopnia - wprowadzenie  pobierz
 Sylwia Tyszko - Materiały ze spotkania 26.05.2009 r. - Zasady finansowe dot. sieci tematycznych i grup roboczych programu URBACT II  pobierz
 Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach programu URBACT II (WERSJA NIEZATWIERDZONA!)  pobierz
 Technical Working Document - v. 20.05.2009  pobierz
 Karta Lipska  pobierz
 Program konferencji projektu CityRegion.net  pobierz
 karta zgłoszenia 12 maja 2011 r.  pobierz
Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II