Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)

Sieć tematyczna CoNet - projekt zakończony
Sieć spójności – badanie aktualnych postaw wzmacniania spójności sąsiadujących społeczności

Polski partner w projekcie: ZabrzePodejście Wprowadzone w Dzielnicach Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

 

Jak możemy zmniejszać biedę i wykluczenie w dzielnicach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji? Mając na uwadze ten cel, uczyniono wiele wysiłków i godnych uwagi kroków. Jednakże wcale nie możemy być zadowoleni z efektów w obliczu narastającej polaryzacji i segregacji społecznej obszarów miejskich, gdzie głównie żyją ludzie ubodzy.


Uzyskanie większej siły płynącej z wysiłku każdego człowieka poprzez użycie zintegrowanego podejścia jest obecnie obiecującą koncepcją. Wszystko to, co pozostaje ze sobą we wzajemnych relacjach, musi być traktowane łącznie. Osiągane jest to za pomocą środków całościowych i działań na przestrzeni wszystkich obszarów życia – edukacji, gospodarki, zatrudnienia, życia wspólnoty, warunków mieszkaniowych, zdrowia oraz środowiska. Oczekiwany efekt synergii może być osiągnięty jedynie wówczas, gdy każdy, kto może współpracować, współpracuje.


Jak najlepiej wdrożyć zintegrowane podejście, które ma na celu osiągnięcie spójności społecznej w dzielnicach?


Jak konkretnie wygląda to podejście, szczególnie w kategoriach naszych głównych zagadnień: edukacji, zatrudnienia i życia wspólnoty? Co naprawdę przynosi efekty, a co nie? A co przyniesie efekty zwłaszcza w dłuższej perspektywie?


W zintegrowanych procedurach specjalistyczna wiedza („know-how”) różnych partnerów oraz ich doświadczenie są wysoce zróżnicowane. Przykłady zaczerpnięte z jedenastu miast CoNet ukazują szerokie spektrum wielozadaniowych oraz interdyscyplinarnych działań, które mają na celu wzmocnienie spójności społecznej w dzielnicach.
Następujące siedem zadań okazało się być niezbędne w procesie polepszania sytuacji ludzi i dzielnicy.
1. Ulepszaj proces włączenia we wszystkich ważnych sferach życia. Działaj w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący.
2. Włączaj i motywuj każdego, kto może współpracować i zdolny jest przypisać mieszkańcom czynną rolę, szczególnie zaś młodych ludzi.
3. Wzmacniaj lokalne powiązania mieszkańców oraz poczucie, że dzielnica jest dla nich domem.
4. Stwarzaj i adaptuj udogodnienia oraz usługi w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców tak, aby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym także miały do nich dostęp.
5. Przede wszystkim młodzież i dzieci – sięgaj do ich potencjału i pogłębiaj zrozumienie międzypokoleniowe.
6. Ograniczaj podziały – poprawiaj jakość życia mieszkańców i podejmuj starania w celu przezwyciężania uprzedzeń.
7. Rozwijaj związki dzielnicy z całym miastem i wzmacniaj solidarność miasta z dzielnicą.

 

 

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II