Miasta województwa ¶l±skiego w programie URBACT II

Aktualno¶ci
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
¦l±ski Zwi±zek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy ¦l±skiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem D±browy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Ważne linki

Strona internetowa programu URBACT:
www.urbact.eu

Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT II:
www.urbact.pl/

Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (podstrona dot. programu URBACT I i URBACT II):
www.mrr.gov.pl/Rozwoj+przestrzenny/URBACT/

 

 

Miasta województwa ¶l±skiego w programie URBACT II