Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)

Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe

Partner wiodący projektu: Matthew Noon : mnoon@lambeth.gov.uk

Partnerzy projektu: Katowice, Oslo (Norwegia), Sztokholm (Szwecja), Frankfurt nad Menem (Niemcy), Londyn (Wielka Brytania), Lizbona (Portugalia), Beja (Portugalia), Madryt (Hiszpania), Zografou (Grecja), Suczawa (Rumunia).

Cel projektu: Projekt EVUE koncentruje się na promowaniu pojazdów elektrycznych w Europie poprzez zrównoważone strategie i dynamiczne techniki zarządzania rozwojem miast. Inicjatywa ta ma na celu zachęcanie zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw do korzystania z pojazdów elektrycznych, co w przyszłości przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenia atrakcyjność i konkurencyjności miast. Działania w ramach projektu EVUE skupiają się wokół upowszechniania idei pojazdów elektrycznych w Europie oraz pokonywania podstawowych barier w tym zakresie: oporu społecznego, braku infrastruktury i dostępu do nowych technologii.

SZCZEGÓŁY

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II