Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Kontakty

Sekretariat Programu URBACT
Siedziba Sekretariatu znajduje w Paryżu:
194 avenue du Président Wilson,
F-93217 St Denis la Plaine,
FRANCE
Tel.: +33.(0)1.49.17.47.52
Fax: +33.(0)1.49.17.45.55
E-mail: info@urbact.org
www.urbact.eu

 

Instytucja Zarządzajaca programem URBACT II - Ministr spraw miejskich Francji (Ministère en charge de la politique de  la  Ville,  Délégation  interministérielle  à  la  Ville) 

 

Instytucja Certyfikujaca - Caisse des Dépôts et  Consignations 
http://www.caissedesdepots.fr

 

Instytucją  Audytową  programu  URBACT  II  jest  CICC  (Commission

Interministérielle de Coordination des Contrôles)

 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - koordynujące program w Polsce

Osoba do Kontaktu – p. Anna Baucz

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wydział Rozwoju Terytorialnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel.
+48 22 461 36 05
Fax +48 22 461 32 63
e-mail:
anna.baucz@mrr.gov.pl

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II

www.urbact.pl

Osoba do kontaktu: Anna Nadolna

tel. 061 633 50 61

fax: 061 633 50 60

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Osoba do kontaktu: p. Tomasz Kołton
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

Referat ds. programowania i analiz regionalnych, informacji i promocji

 Telefon zewnętrzny:

+48 (32) 77 40 342

tkolton@silesia-region.pl

www.silesia-region.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2/4
Tel. 022 461 87 39
Fax 022 461 93 42
www.wwpwp.gov.pl

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Osoba do kontaktu: p. Joanna Smala - Specjalista ds. polityk UE

ul. Stalmacha 17
40-058 Katowice
www.silesia.org.pl
zwiazek@silesia.org.pl
tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, 609 03 51
fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

 

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II