Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)

Sieć tematyczna „RegGov Network” Zarządzanie regionalne w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych

- projekt zakończony

 

Lider projektu: Miasto Duisburg (Niemcy)

Pantnerzy projektu: Miasta: Ruda Śląska, Soedertalje (Szwecja), Nyíregyháza (Węgry), Belovo (Bułgaria), Nijmegen (Holandia), Siracusa (Włochy), Halandri (Grecja), Brighton (Wielka Brytania) i Budapeszt (Węgry)

 

Zintegrowane polityki najstarszych państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły swoją skuteczność w rozwijaniu zdegradowanych obszarów miejskich. Jednak dobre praktyki, ich przygotowanie, wdrażanie i finansowanie sa wciąż mało znane na szerszym poziomie europejskim. Kluczowymi elementami sukcesu takich polityk są współpraca i budowanie zaufania w relacjach pomiędzy miastami i ich władzami zarzadzającymi. Partnerzy projektu RegGov wypracowywali nowe zintegrowane strategie rozwoju miejskiego na poziomie dzielnic.


W ramach projektu wypracowano 10 rekomendacji wdrażania efektywnego wielopoziomowego zarządzania zintegrowanym rozwojem zdegradowanych dzielnic:
·       Projekty lokalne powinny być włączone w strategie o zasięgu całego miasta

·       Zintegrowany rozwój miejski: podejście międzysektorowe, oparte na lokalnym zasobach

·       Zmotywowani i zaangażowani mieszkańcy: małe konkretne sukcesy jako część długofalowej wizji

·       Stworzenie regionalnej sieci współpracujących miast

·       Budowanie koalicji: współpraca jako priorytet w pracy

·       Inwestycje infrastrukturalne powiązane z działaniami integrującymi społeczność

·       System monitorowania na każdym szczeblu 

·       Specjalne programy finansowe: szansa dla projektów innowacji społecznych wpisujących się w szersze polityki  

·       Optymalizacja działania programów operacyjnych

·       Europejska polityka miejska: większe zaangażowanie miast

 

Wiedza zdobyta podczas projektu pozwoli miastom zoptymalizować możliwości finansowania zewnętrznego zawarte w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Prezentacja projektu RegGov

 

Kontakt:

 

Urząd Miasta Ruda Śląska
            pl. Jana Pawła II 6,
            41-709 Ruda Śląska
            tel.: 32/24 86 281

Koordynator projektu: Tomasz Rzeżucha,

e - mail: wspolpraca@ruda-sl.pl

 

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II