Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)

Grupa Robocza OP-ACT - Options of actions - strategic positioning of small and medium sized cities (Opcje działań - strategiczne pozycjonowanie małych i średnich miast)

Partner wiodący: Leoben (Austria)

Partnerzy projektu: Rezekne (Litwa), Eberswalde (Niemcy), Altena (Niemcy), Heerlen (Holandia), Nagykálló (Węgry), Legazpi (Hiszpania), Notodden (Norwiegia), Ancona (Włochy), Medias (Rumunia), Dąbrowa Górnicza

Cel projektu: Projekt w założeniach definiuje największe wyzwania, stojące przed małymi i średnimi miastami: kryzys ekonomiczny, zmiany demograficzne, postępująca re-urbanizacja miast oraz problem bezrobocia. Celem prac grupy roboczej, działającej w ramach projektu ma być wypracowanie narzędzi, które mogłyby pomóc w:

  • Ustabilizowaniu sytuacji finansowej w mieście, rozwój nowych strategii finansowych, przygotowanie struktury finansowania (montażu finansowego);
  • Wzmocnieniu bazy ekonomicznej miasta;
  • Walce z wykluczeniem społecznym poprzez integrację grup pokrzywdzonych na rynku pracy i przekwalifikowanie, a rakże dostosowanie struktur miejskich do potrzeb starzejącej się populacji;
  • Poprawie jakości sektora mieszkaniowego i poprawie warunków życia w słabo rozwiniętych dzielnicach;
  • Zaakcentowaniu atutów miasta poprzez powiązanie faktycznych atutów z istniejącą strategią rozwoju oraz zastąpienie konkurencji regionalnej współpracą regionalną.

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć TUTAJ.

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II